دسته: فعالیت ها

۰

گزارش برگزاری دوره آموزشی «مشارکت، آگاهی جنسیتی و توانمندسازی زنان»

خشونت بس: انجمن زنان سورا با همکاری گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی و موسسه رحمان، دوره آموزشی «مشارکت، آگاهی جنسیتی و توانمندسازی زنان» را در قالب دو کارگاه طی ۶ روز در تاریخ‌های ۳۰...

۰

ثبت نام دوره آموزشی «مشارکت، آگاهی جنسیتی و توانمندسازی زنان: مبانی و روش ها»

خشونت بس: انجمن زنان سورا با همکاری گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران دوره آموزشی «مشارکت، آگاهی جنسیتی و توانمندسازی زنان: مبانی و روش ها» را برگزار می کند. کارگاه نخست یعنی «مبانی...

۴

آغاز به کار تارنمای «خشونت بس»

تارنمای «خشونت بس» از سوی گروهی از فعالان حقوق زنان، با هدف گسترش آگاهی در زمینه‌ی چیستی خشونت علیه زنان و راه‌های مداخله با آن، فعالیت خود را در خرداد ۱۳۹۳ آغاز کرد. این...