دسته: آمار

۰

نتایج طرح ملی «بررسی خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان

یک سال اول ازدواج و میانسالی، پرخشونت‌ترین دوره زندگی زنان به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران، بر اساس تحقیق ملی بررسی خشونت خانگی در مراکز ۲۸ استان کشور، میانگین‌های مرتب شده دوره‌های زندگی...