دسته: گزارش

۰

سال ۲۰۱۵ در اروپا، از هر پنج زن یکی قربانی خشونت فیزیکی

خشونت بس: برای بعضی روز بیست و پنج نوامبر روز سَنت کاترین است؛ جشنی منسوخ برای دخترانی که در سن بیست و پنج سالگی هنوز نتوانسته‌اند همسری بیابند. برای بقیه روز بیست و پنج...

۰

برگزاری کارگاه «رهیافت مشارکتی در حوزه زنان و جنسیت»

گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران  با همکاری موسسه نیکوکاری مهرطه و سایر سازمان های مردم نهاد، کارگاه آموزشی و دوره کارورزی «رهیافت مشارکتی در حوزه زنان و جنسیت» را در روزهای ۲۶،...

۰

همه باید توانگر شوند

خشونت بس: موسسه رهروان پیام مهر، یک موسسه خودیار است که از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را در تهران آغاز کرد. فعالیت اصلی موسسه بر زنانی که همسرانشان سوءمصرف کننده مواد هستند متمرکز است...

۱

شهر علیه زنان

خشونت بس: بخش مهمی از احساس ناامنی زنان در شهر ناشی از مردانه بودن فضای شهری است که حضور زنان را صرفاً به دلیل زن بودن با انواع و اقسام خطرات مواجه می‌کند. زنان...

۰

بررسی وضعیت، عوامل و آثار خشونت خانوادگی علیه زنان در ایران

خشونت بس: در ایران متاسفانه آمار دقیقی از پدیده همسر آزاری و خشونت خانوادگی وجود ندارد. اما مشاهدات تجربی و شواهد ظاهری حاکی از وجود گسترده انواع همسرآزاری در خانواده های ایرانی است (نادری...

۰

نمونه ای از اقدامات مشارکتی برای کاهش خشونت علیه زنان

  تاقانون خانواده برابر: روز پنجشنبه مورخ ۳/۵/۹۲ نشستی در رابطه با بررسی خشونت علیه زنان در عرصه عمومی با حضور جلوه جواهری، فروغ عزیزی و ستاره هاشمی در موسسه رخداد تازه برگزار گردید....

۰

رهیافت‌های مشارکتی برای کاهش خشونت علیه زنان

انجمن جامعه شناسی ایران: نشست آذر ماه گروه جامعه‌شناسی زنان و جنسیت (مطالعات زنان) با موضوع «رهیافت‌های مشارکتی برای کاهش خشونت علیه زنان» وبا حضور نیکزاد زنگنه، کاوه مظفری، سمانه عابدینی و نسترن موسوی...

۰

پیام ما این است: ما در برابر خشونت هستیم، «نه دربرابر مردان»

تا قانون خانواده برابر: مرکز اطلاعات و منابع برای برابری جنسیتی «ابعاد» (ABAAD) یک انجمن مدنی غیرانتفاعی، غیرسیاسی، و غیرمذهبی است که با هدف رسیدن به برابری جنسیتی به عنوان یک شرط ضروری برای...

۰

خشونت علیه دختربچه ها و اقدامات و تعهدات بین المللی دولت ایران

تا قانون خانواده برابر: خشونت علیه دختربچه ها در ایران پدیده غیر قابل انکاری است که در اشکال مختلف و در همه مناطق ایران قربانی می گیرد؛ خشونتی که سلامت جسمی و روانی دختر...

۰

زمین، سیاره ای خشن برای زنان

تا قانون خانواده برابر:   پدیده خشونت علیه زنان، نوعی بیماری همه گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می کند و همه کشورها کمابیش به آن مبتلا هستند. بیان خشونت های اعمال شده...