دسته: ابزار آموزشی

۱

دستور عمل کارگاه آموزشی «کاهش خشونت خانوادگی علیه زنان»

خشونت بس: دستور عمل کارگاه آموزشی «کاهش خشونت خانوادگی علیه زنان» با هدف اصلی ارتقا آگاهی درباره مسئله خشونت علیه زنان و کاهش آن و به‌طور خاص برای زنان و دختران جوان طراحی شده...

۰

دستورالعمل کارگاه «آموزش مهارت‌ قاطعیت»‏

خشونت بس:  دوره مهارت‌های زندگی حاضر به‌طور خاص برای پیشگیری از خشونت خانوادگی طراحی‌شده است. نکته قابل‌توجه این‌که این دوره تنها مهارت‌های فردی افراد را بالا می‌برد. خشونت خانوادگی معضل اجتماعی پیچیده‌ای است که گاه...

۲

دستورالعمل کارگاه «آموزش مهارت‌های کنترل خشم و کاهش خشونت»‏

خشونت بس:  دوره مهارت‌های زندگی حاضر به‌طور خاص برای پیشگیری از خشونت خانوادگی طراحی‌شده است. نکته قابل‌توجه این‌که این دوره تنها مهارت‌های فردی افراد را بالا می‌برد. خشونت خانوادگی معضل اجتماعی پیچیده‌ای است که گاه...

۰

دستورعمل کارگاه «آموزش مهارت‌های حل تعارض و حل مسئله»‏

خشونت بس:  دوره مهارت‌های زندگی حاضر به‌طور خاص برای پیشگیری از خشونت خانوادگی طراحی‌شده است. نکته قابل‌توجه این‌که این دوره تنها مهارت‌های فردی افراد را بالا می‌برد. خشونت خانوادگی معضل اجتماعی پیچیده‌ای است که گاه...

۰

دستورعمل کارگاه «آموزش مهارت‌های ارتباطی»‏

خشونت بس:  دوره مهارت‌های زندگی حاضر به‌طور خاص برای پیشگیری از خشونت خانوادگی طراحی‌شده است. نکته قابل‌توجه این‌که این دوره تنها مهارت‌های فردی افراد را بالا می‌برد. خشونت خانوادگی معضل اجتماعی پیچیده‌ای است که گاه...