نشر

در این قسمت تولیدات رسانه ای منتشر می شود که شامل  بخش های زیر است:

ابزار آموزشی: این زیر بخش شامل دستور عمل کارگاه های آموزشی به منظور ترویج و دوره های ظرفیت سازی زنان و دیگر دوره های مرتبط با کاهش مسئله خشونت علیه زنان است.

نکته مهم: دستور عمل‌های منتشر شده بر روی سایت، تنها نمونه ای از ابزار آموزشی مرتبط است. این ابزار برای همه مخاطبان و موقعیت‌ها کاربرد ندارد. انتشار آن صرفا ممکن است ایده‌هایی برای کنشگرانی باشد که در زمینه های مرتبط فعالیت می کنند. لازم است این ابزار  برای هر دسته از مخاطبان و هر موقعیتی بازنویسی شده یا به‌طور کل تغییر کند.

منابع آموزشی: در این قسمت، جزوه های آموزشی برای مقابله با «انواع خشونت علیه زنان» و «توانمندسازی زنان» منتشر می شود.
کتابچه و بروشور: دراین زیربخش، جزوات ترویجی که به صورت بروشور در تک برگ یا دو برگ یا به صورت کتابچه برای مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان تهیه شده، منتشر می شود.

ماخذشناسی: این بخش شامل معرفی (الفبایی) مقالات معتبر (علمی)، کتاب ها و پایان نامه ها در زمینه ی خشونت علیه زنان است.
چندرسانه ای: این بخش شامل ویدئو، پاورپوینت، کارت پستال و عکس، پوستر، کاریکاتور و دیگر تولیدات تصویری و چندرسانه ای است که توسط گردانندگان این سایت تولید شده باشد یا به سایت ارسال شود. همچنین تولیدات چند رسانه ای که به دیگر زبان ها آماده شده است به زبان فارسی در این بخش می آید.